Vi har frågor om hyresavin, vem kontaktar vi?

Kontakta oss på 033-108048 så hjälper vi Er!

Får vi ändra utseende i lokalen?

Det får ni göra i den mån det är möjligt och att eventuella bygglov finns/blir godkända. Allt måste vara fackmannamässigt utfört.
Kontakta oss på 033-108048 så hjälper vi Er vidare

Vår lokal är i behov av upprustning, vem bekostar det?

Oftast så är det Ni som hyresgäst som gör det men det beror helt på vad som står i Ert avtal.
Kontakta oss på 033-108048 så tittar vi på det tillsammans

Vi vill överlåta hyresavtalet eller verksamheten, kan vi det?

Det kan Ni göra men Ni måste alltid prata med Er hyresvärd först och få det godkänt.

Får vi hyra ut lokalen eller delar av den i andra hand?

Det får Ni men man måste alltid ha hyresvärdens godkännande. Ändamålet för verksamheten får inte ändras och andrahands hyresgästen måste uppfylla våra krav för uthyrning.

Det är alltid den som står på huvudavtalet som är ansvarig för andrahandshyresgästen och också den som är ansvarig för lokalen och för att hyran betalas i tid.

Vi vill säga upp avtalet, hur gör man det?

Det finns två olika uppsägningar – en för avflytt samt en för omförhandling. För att göra en korrekt uppsägning råder vi Er att undersöka detta mer noggrant så att uppsägningen blir giltig. Med en felaktig uppsägning riskerar Ni att uppsägningen blir ogiltig och Ert avtal förlängs.

Vad behöver vi tänka på när vi ska flytta från lokalen?

Det är många saker att tänka på när man ska lämna en lokal. Några av de viktigaste är följande:
Försäkring – kontakta Ert försäkringsbolag i god tid så hjälper de Er.
Adressändring – Gör en adressändring i god tid innan Ni flyttar så att den registreras och börjar gälla till rätt datum.
Telefon/Data/IT – glöm inte att se över detta!
Elavtal – Om Ni har eget elabonnemang är det viktigt att säga upp avtalet så att elbolaget har möjlighet att läsa av Er förbrukning innan nästa hyresgäst tar över lokalen.
Skyltar på fastigheten – Plocka ner dessa i samband med flytt så att Ni inte missleder kunder som passerar fastigheten.
Besiktning av lokalen – I god tid innan Ni flyttar så kommer vi att kontakta Er för att boka in en tid för att tillsammans gå igenom lokalen för att se om något måste återställas eller åtgärdas innan avflytt.
Slutstädning – Precis innan Ni lämnar lokalen så ses vi på plats igen för att syna av städning och återlämning av nycklar.